[Hà Tĩnh] HTX Nông nghiệp Số báo cáo kết quả triển khai chương trình OCOP năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thí điểm các sản phẩm theo chương trình OCOP (one commune one product), ngày 07/11/2018 tại thành phố Hà Tĩnh, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã phối hợp với HTX Nông nghiệp Số (NNS) tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả triển khai thí điểm 02 sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP.

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Hợp đồng tư vấn và phát triển sản phẩm bánh đa nem Thuận Kỷ và cam Khe Mây theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP ký kết giữa Sở NN&PTNT với NNS.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Huy Oánh, Phó GĐ Sở kiêm Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo Tp Hà Tĩnh, Hương Khê, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở NNPTNT, Công thương, KHCN và giám đốc của hai HTX có sản phẩm tham gia thí điểm OCOP (HTX Long Nhâm, HTX Thuận Kỷ).

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn, ông Vũ Trung Hoà đã báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về thực trạng sản xuất, chất lượng, thương hiệu và thị trường của 02 sản phẩm. Từ đó đưa ra phương án, lộ trình triển khai cụ thể cho từng khâu đáp ứng tiêu chuẩn OCOP cũng như tiêu chí của thị trường.

Đánh giá cao phương pháp thực hiện của NNS, đ/c Trần Huy Oánh đã chủ trì thảo luận làm rõ thêm nhiều ý kiến để tiến đến hoàn thiện mục tiêu sản phẩm đạt chuẩn 3-4 sao trong năm 2018, tạo tiền đề để thực hiện Đề án OCOP của tỉnh trong giai đoạn 2019-2020 gắn với xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại diện các chủ thể OCOP, ông Đinh Văn Nhâm - Chủ tịch HĐQT HTX Cam Khe Mây Long Nhâm đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hỗ trợ cho HTX phát triển bền vững dựa trên các sản phẩm hiện có và hoàn thiện các ý tưởng sản phẩm mới.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển KT-XH theo hướng nội sinh, lấy chủ thể OCOP làm cốt lõi, sự sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng tạo ra thành công cho chương trình. Ngày 26/6/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc hỗ trợ phát triển các sản phẩm thí điểm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Thống kê truy cập